Новини партнерів

Конкурс проектів з подолання соціальної ізоляції ромського населення

54106

Ромська програмна ініціатива та програмна ініціатива «Права людини і правосуддя» Міжнародного Фонду «Відродження» оголошують спільний конкурс «Посилення правових можливостей ромів задля сприяння інклюзії в місцеві  громади і протидії дискримінації ромського населення». Дедлайн – 15 вересня 2017 р.

Роми залишаються дискримінованою національною меншиною в Україні за етнічною та соціальною ознаками. Причинами упереджень щодо ромів і наявних обмежень в реалізації ними громадянських прав часто є їхня сегрегація – проживання в компактних і стихійних поселеннях у різних регіонах України, а також традиційні особливості внутрішнього соціального устрою ромських громад.

Серед причин такого стану речей правозахисники і громадські активісти відзначають відсутність стійкого діалогу між самими ромськими громадами, їхніми не-ромськими сусідами, місцевою владою та органами правопорядку. Це стає особливо відчутно в умовах реформи децентралізації (наприклад, у сфері освіти та медицини). Через недостатній рівень інклюзії ромів у соціально-економічне життя громад їхні потреби не є пріоритетними для органів місцевого самоврядування. Відтак це призводить до продовження ізоляції ромів у місцевій громаді. Одним з соціально небезпечних наслідків цього для цілого українського суспільства є прояви насильства по відношенню до них.

Оголошується конкурс проектів, спрямованих на подолання соціальної ізоляції ромського населення; залучення ромів до процесів самоврядування у місцевих громадах через механізми посилення правових можливостей ромського населення.

Пріоритети конкурсу:

  • надання первинної правової допомоги, розробка й використання різних форм взаємодії місцевих органів влади з ромським населенням, які б враховували специфіку ромських громад (у проектній пропозиції необхідно аргументувати в чому полягає специфіка потреб цільової групи й вибір підходів роботи з нею);
  • виявлення активних членів ромських громад, які мають потенціал до лідерства, навчання їх сучасним формам громадської активності;
  • оцінка потреб громади (інфраструктура поселень, соціальний захист родин, які перебувають у складних життєвих обставинах, інформаційно-просвітницька робота на правову тематику з різними групами, наприклад, ромські жінки, діти;
  • посилення представлення інтересів ромів у місцевих громадах та їх участі у процесах прийняття рішень через сприяння самоорганізації ромського населення, розробку і просування місцевих політик інклюзії ромів;
  • вирішення протягом терміну реалізації проектів конкретних правових проблем, пов’язаних із оформленням права власності на землю, інфрастуктурних питань, що потребують юридичного супроводу й комунікації з органами місцевого самоврядування (зокрема, доступ до води, газопостачання, роботи комунальних служб тощо);
  • налагодження взаємодії між ромськими громадами, їхніми не-ромськими сусідами, органами місцевого самоврядування, місцевою поліцією задля підтримки правопорядку та посилення відчуття безпеки, попередження конфліктів у громадах тощо.

Учасники конкурсу: зареєстровані неприбуткові та благодійні організації, громадські об’єднання, які представляють ромські громади,працюють або планують працювати в їхніх інтересах згідно зі зазначеними цілями конкурсу.

Останній термін подання проектних пропозицій – 1 вересня (п’ятниця) 2017 року, 17:00.

Оголошення результатів конкурсу – 15 вересня 2017 року, початок реалізації проектів – жовтень 2017 року.

Максимальний розмір гранту – 400 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу – 3 000 000 грн.

Максимальний термін реалізації проекту – 1 рік.

Проекті заявки подаються виключно онлайн. Детально про умови подачі тут: https://goo.gl/W3RSc7

Контактні особи:

Ольга Жмурко, директорка Ромської програмної ініціативиzhmurko@irf.ua;

Мар’яна Магомедова, координаторка Ромської програмної ініціативи magomedova@irf.ua;

Ольга Гальченко, менеджерка програмної ініціативи «Права людини і правосуддя» halchenko@irf.ua

http://gurt.org.ua